LONG AN INVESTMENT PROMOTION CONFERENCE 2016

CO-OPERATION - SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Video

  • Cập nhật tin tức mới và nóng nhất về Đời sống Xã hội, Kinh tế, Pháp luật, Giáo dục, Thế giới, Thể thao, Giải trí, Văn hóa và nhiều lĩnh vực khác tại Long An

  • Cập nhật tin tức mới và nóng nhất về Đời sống Xã hội, Kinh tế, Pháp luật, Giáo dục, Thế giới, Thể thao, Giải trí, Văn hóa và nhiều lĩnh vực khác tại Long An

  • Vùng đồng bằng Long An được tạo nên bởi hai con sông chính là Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Trước khi đổ ra biển qua cửa sông Soài Rạp, hai con sông đã nhập lưu thành sông Vàm Cỏ. Sự hội tụ của hai dòng sông trên đất Long An là một biểu tượng có ý nghĩa ...