LONG AN INVESTMENT PROMOTION CONFERENCE 2016

CO-OPERATION - SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Khởi động chuỗi chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2016

30/09/2016 - 08:41:20:AM

Hội thảo là sự kiện khởi động chuỗi chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2016 trước khi Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Long An 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 15-10.