LONG AN INVESTMENT PROMOTION CONFERENCE 2016

CO-OPERATION - SUSTAINABLE DEVELOPMENT

LONG AN - ĐẤT RỒNG CHUYỂN MÌNH

18/10/2016 - 12:13:01:PM

Vùng đồng bằng Long An được tạo nên bởi hai con sông chính là Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Trước khi đổ ra biển qua cửa sông Soài Rạp, hai con sông đã nhập lưu thành sông Vàm Cỏ. Sự hội tụ của hai dòng sông trên đất Long An là một biểu tượng có ý nghĩa của vùng đất mà nhiều người dân thường xem là “vùng đất Rồng”. Tương lai của Long An như con rồng sẽ cất cánh với vai trò quan trọng trọng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, sớm trở thành tỉnh công nghiệp: có không gian đô thị hiện đại, công nghiệp tập trung, du lịch sinh thái, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.